Vítejte na stránkách Polanka.net

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Základní podmínky

 
 

Základní podmínky provozu

  • K síti KUMI ELECTRONIC je možné se připojit vhodnou technologií, kterou doporučí správce sítě. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé nesprávnou manipulací se zařízením.


  • Maximální rychlost tarifu HOMESpeed  je k dispozici při nevyužití kapacity bodu a je negarantovaná a nevymahatelná.


  • Všechny tarify umožňují přístup k internetu 24h denně bez jakýchkoliv limitů objemu stažených dat.


  • Za nainstalovaným klientským AP lze provozovat vlastní WIFI router. Neručíme za přenos dat mezi tímto WiFi routerem a ostatními klientskými WiFi zařízeními.


  • Počínání, při kterém se uživatel snaží získat přístup k prostředkům sítě, k nimž nemá práva nebo cíleně získává důvěrné informace, jsou považovány za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým odpojením uživatele od sítě.


  • Neručíme za výpadky sítě, které vznikly na straně dodavatele Internetu a el. energie.
Varianty smlouvy

Varianta A:
Instalaci klient hradí v plné výši.
Zařízení je majetkem klienta a případnou výměnu vadného komponentu po záruční době si hradí klient sám. Záruka se nevztahuje na živelné pohromy, úder blesku a přepětí v el. síti.
Tato smlouva zahrnuje dvouměsíční výpovědní lhůtu.

Varianta B:
Instalace za 1.- Kč.
Veškerý použitý materiál je majetkem dodavatele.
V případě předčasného ukončení smlouvy klient umožní demontáž veškerého dodaného zařízení
ze svého objektu nebo zajistí pokračovatele smlouvy.
V případě neumožnění demontáže bude požadována částka 3 900.-Kč za dodané zařízení.
Podmínkou je trvání smlouvy 24 měsíců.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky